Welcome to SUNKAO Thailand - We specialise in Aluminium Extrusion Goods & Ingot for die-casting industry เลือกภาษา

ติดต่อเรา

บริษัท ซันคาโอ จำกัด
235 หมู่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทร.( 032 ) 742-912-6
แฟกซ์ (032) 742-910-1
Location Map: Download Here

เกี่ยวกับเรา

2012 เริ่มใช้เตาหลอมขนาด 18 ตัน พร้อมทั้งระบบขึ้นรูปอัตโนมัติและระบบดูดควัน

ปี พ.ศ. 2532 - เริ่มก่อตั้ง บริษัท ซันคา โอ จำกัด โดยสร้างโรงงานแห่งแรกที่ จังหวัดนครปฐม

ปี พ.ศ. 2539 – ทางบริษัท ซันคาโอ จำกัดได้ทำการย้ายโรงงานมายัง จังหวัด ราชบุรี ซึ่งมีพื้นที่ 94 ไร่

ปี พ.ศ. 2540 – เริ่มผลิตอะลูมิเนียมเส้น และ ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2541 – ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 คุณภาพเป็นหนึ่ง กระบวนการผลิตเป็นเลิศ

ปี พศ.2552 - ได้การรับรองระบบมาตราฐาน ISO 9001:2008

เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน บริษัท ซันคาโอ จำกัด ยังได้มีการขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ อะลูมิเนียมอินกอต อะลูมิเนียมงานรีด และงานชุบผิว เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะการ เพื่อตอบรับกับ อุตสาหกรรมต่อไป

 

Product Process


วัตถุดิบที่ใช้ในการหลอม

วัตถุดิบที่ใช้ในการหลอม

นำวัตถุดิบเข้าเตาหลอม


Reverbertory Melting Holding Furnace

Automatic Casting Line

เข้าสู่กระบวนการเช็คสเปค


สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าสำเร็จรูป

Ingot : 1,000 MT/Month


Extrusion: 300 MT/Month

Anodize : 150 MT/Month

อุตสาหกรรมทั่วไป


อุตสาหกรรมทั่วไป

อุตสาหากรรมโครงสร้าง

อุตสาหากรรมโครงสร้าง


งานฮิตชิงค์

งานฮิตชิงค์